แรงดัน Mini

กล่องเพิ่มแรงดันคอมมอนเรล ทำให้รถมีกำลังเพิ่มขึ้น และช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ตัวกล่องสามารถปรับจูนได้ 2 โหมด

- เพิ่มแรงดันคอมมอนเรล ทำให้รถมีกำลังเพิ่มขึ้น

- ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน

- ตัวกล่องสามารถปรับจูนได้  2 โหมด

- สามารถเปิด – ปิดกล่องได้