Unlimited

กล่อง Unlimited Pro Speed V สามารถเปิดรอบเครื่องยนต์ได้ถึง 6,000 รอบ ออกแบบมาใช้งานเฉพาะทาง

- ปรับจูนหัวฉีดตามบูทคันเร่ง

- เปิดรอบเครื่องยนต์ได้ถึง 6000 รอบ

- ควบคุม SCV 2 ตัว

- ปรับจูนแรงดัน Commonrail

- ปรับจูนองศาจุดระเบิด

- ตั้งค่าชดเชยรอบ

- ตั้งค่าคันเร่งให้ทำงานไวขึ้น

- ควบคุมเทอร์โบแปรผัน

- มีฟังชั่นล๊อครอบออกตัว

- ดูค่าการทำงานของเครื่องยนต์ได้

- เปิด - ปิด กล่องได้