Terengganu Drag Battle 2017.


การแข่งขันรถยนต์ทางตรง 402m ตรังกานู ประเทศมาเลเซีย .

ฝากติดตามผลงานของทีมงาน โปรสปีด ไทยแลนด์ ในการแข่งขันรถยนต์ทางตรงของประเทศมาเลเซีย
โดยในการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน เต็ม ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม ณ สนาม ตรังกานู ประเทศมาเลเซีย

สามารถติดตามผลการแข่งขันและภาพบรรยากาศการแข่งขันที่จะมีขึ้นได้ที่ Facebook : Prospeed Thailand ครับ